ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ

Το παρόν αποτελεί την πολιτική ιδιωτικού απορρήτου του/της Quizwin, μια εμπορική επωνυμία του/της IDNA B.V. (στο εξής θα αναφέρεται ως: "εμείς"). Στην παρούσα πολιτική ιδιωτικού απορρήτου περιγράφεται ο τρόπος επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων, εάν έχετε καταχωρίσει τα στοιχεία σας ή χρησιμοποιείτε τις υπηρεσίες μας ή τους ιστότοπούς μας ή εάν μας έχετε υποβάλλει κάποιο ερώτημα.

 

Προσωπικά δεδομένα τα οποία συλλέγουμε

 

Τα προσωπικά δεδομένα τα οποία επεξεργαζόμαστε δύνανται να περιέχουν τις εξής κατηγορίες δεδομένων:

 

 • Το όνομα και το επώνυμό σας
 • Τον αριθμό του κινητού σας τηλεφώνου / MSISDN (αριθμό ψηφιακού δικτύου ολοκληρωμένων υπηρεσιών σταθμού κινητής τηλεφωνίας)
 • Στοιχεία διεύθυνσης
 • Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου
 • Μηνύματα SMS και άλλα μηνύματα τα οποία μας στέλνετε ή λαμβάνετε από εμάς
 • Τα χρηματοοικονομικά στοιχεία που μας υποβάλλατε, τα οποία είναι απαραίτητα για την πληρωμή για τις υπηρεσίες μας, όπως για παράδειγμα αριθμοί πιστωτικών καρτών και στοιχεία σχετικά με αριθμούς τραπεζικών λογαριασμών και τον πάροχο υπηρεσιών πληρωμής
 • Τον πάροχο υπηρεσιών δικτύου κινητής τηλεφωνίας σας
 • Δεδομένα που αφορούν τον χρόνο έναρξης, τέλους και τη διάρκεια χρήσης των υπηρεσιών μας από εσάς
 • Την εμπορική επωνυμία και τον τύπο του κινητού σας τηλεφώνου, τον τύπο προγράμματος περιήγησης στο Διαδίκτυο και λειτουργικού συστήματος που χρησιμοποιείτε, τα μοτίβα που περιγράφουν τον τρόπο περιήγησής σας στο Διαδίκτυο και τη διεύθυνση IP σας
 • Οποιαδήποτε άλλα προσωπικά δεδομένα τα οποία παρασχέθηκαν από εσάς προς εμάς

 

Εκτός από τα ανωτέρα, όταν επισκέπτεσθε τους ιστότοπούς μας χρησιμοποιούμε επίσης cookies. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με αυτό, βλ. την ενότητα "cookies" στην παρούσα Πολιτική ιδιωτικού απορρήτου.

 

Σκοποί επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων

 

Χρησιμοποιούμε τα ως άνω περιγραφόμενα δεδομένα, στο μέτρο που είναι απαραίτητο αυτό, για τους εξής σκοπούς:

 

 • Για να είμαστε σε θέση να παράσχουμε τις υπηρεσίες μας προς εσάς και να φέρουμε σε πέρας και να εκτελούμε τις υποχρεώσεις μας βάσει της σύμβασης ή των συμβάσεων μας με εσάς περί παροχής των υπηρεσιών μας
 • Για την επεξεργασία και λήψη των πληρωμών σας για την υπηρεσία μας
 • Για την παροχή απαντήσεων σε ερωτήματα που θέτετε
 • Για στατιστική ανάλυση και βελτίωση των υπηρεσιών μας και της εμπειρίας του χρήστη
 • Για την αποστολή προς εσάς ενημερωτικών δελτίων, εφόσον έχετε εγγραφεί σε κάποιο
 • Για να σας ενημερώνουμε για τις (άλλες) υπηρεσίες και διαφημιστικές εκστρατείες μας, εκτός εάν μας έχετε υποδείξει ότι δεν επιθυμείτε πλέον να λαμβάνετε πληροφόρηση τέτοιου είδους ή εάν η νομοθεσία στη χώρα σας απαιτεί να έχετε συναινέσει σε αυτό, εφόσον δεν έχετε συναινέσει
 • Για την εκπλήρωση των υποχρεώσεών μας κατά νόμο καθώς και βάσει τυχόν εφαρμοστέων κωδικών δεοντολογίας
 • Για την προστασία και υπεράσπιση των συμφερόντων μας καθώς και για την έρευνα και εντοπισμό απάτης

 

Λόγο για την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων αποτελεί, ανάλογα με την περίπτωση, οιαδήποτε εκ μέρους σας συναίνεση αναφορικά με συγκεκριμένες εργασίες επεξεργασίας των δεδομένων σας, η ανάγκη επεξεργασίας των δεδομένων σας ώστε να συναφθεί σύμβαση με εσάς και να εκτελεστεί η εν λόγω σύμβαση και τέλος τα νόμιμα συμφέροντά μας αναφορικά με την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων για τους άλλους άνω αναφερόμενους λόγους.

 

Παροχή προσωπικών δεδομένων σε τρίτα μέρη

 

Για την παροχή των υπηρεσιών μας και την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων, ενδέχεται να αξιοποιήσουμε τρίτα μέρη, τα οποία αποκαλούνται υπηρεσίες επεξεργασίας. Οι εν λόγω υπηρεσίες επεξεργασίας εργάζονται για εμάς και επεξεργάζονται τα προσωπικά σας δεδομένα για λογαριασμό μας και εκ μέρους μας.

 

Επίσης ενδέχεται να διαβιβάσουμε τα προσωπικά σας δεδομένα στον πάροχο υπηρεσιών δικτύου κινητής τηλεφωνίας σας, τον πάροχο υπηρεσιών πύλης πληρωμών σας ή/και τον πάροχο υπηρεσιών πληρωμών σας, στο μέτρο που αυτό είναι αναγκαίο για την επεξεργασία και λήψη των πληρωμών σας ή τυχόν επιστροφών χρημάτων, για την εκτέλεση της σύμβασης μας με εσάς και την εκπλήρωση των υποχρεώσεών μας κατά νόμο καθώς και βάσει τυχόν εφαρμοστέων κωδικών δεοντολογίας.

 

Αν εξαγοραστούμε ή κάποιος αναλάβει τον έλεγχο των δραστηριοτήτων μας ή αποτελέσουμε μέρος μιας συγχώνευσης με τρίτο μέρος ή εάν τρίτο μέρος αναλάβει τον έλεγχο των υπηρεσιών μας εν μέρει ή εν όλω, όπως για παράδειγμα μετά από μια πτώχευση, δικαιούμαστε να μεταφέρουμε τα προσωπικά σας δεδομένα στο εν λόγω τρίτο μέρος, υπό την αίρεση ότι το εν λόγω τρίτο μέρος συμμορφώνεται με το σύνολο των προβλέψεων και περιορισμών που περιέχονται στην παρούσα Πολιτική ιδιωτικού απορρήτου.

 

Τέλος, ενδέχεται να παράσχουμε τα προσωπικά σας δεδομένα σε τρίτα μέρη εάν πιστεύουμε καλόπιστα ότι αυτό είναι αναγκαίο βάσει της νομοθεσίας ή απόφασης δικαστηρίου ή με σκοπό την προστασία των δικαιωμάτων μας.


Γονική συναίνεση

 

Αναφορικά με άτομα ηλικίας κάτω των 16 ετών, απαιτούμε να έχουν παραχωρήσει οι γονείς ή οι νόμιμοι αντιπρόσωποί τους συναίνεση πριν την υποβολή των προσωπικών δεδομένων σε εμάς. Ωστόσο εάν έχουν υποβληθεί τέτοιου είδους δεδομένα άνευ της εν λόγω συναίνεσης, θα αφαιρέσουμε τα σχετικά προσωπικά δεδομένα όσο το δυνατόν συντομότερα αφού έλθει σε γνώση μας το γεγονός ότι συμβαίνει κάτι τέτοιο.


Ειδικές κατηγορίες προσωπικών δεδομένων

 

Δεν συλλέγουμε ειδικές κατηγορίες προσωπικών δεδομένων (όπως για παράδειγμα δεδομένα αναφορικά με τη φυλή, τη θρησκεία ή την υγεία). Εάν μας κοινοποιήσετε ειδικά προσωπικά δεδομένα, θα τα αφαιρέσουμε όσο το δυνατόν συντομότερα αφού έλθει σε γνώση μας το γεγονός ότι συμβαίνει κάτι τέτοιο.

 

 

Μεταφορά προσωπικών δεδομένων εκτός του EOX ή της χώρας σας

 

Συναινείτε ότι δυνάμεθα επίσης να μεταφέρουμε τα προσωπικά σας δεδομένα σε τρίτα μέρη σε άλλες χώρες για κεντρική διαχείριση των αρχείων ή/και για την επεξεργασία (εκτέλεση εργασιών) η οποία περιγράφεται στην παρούσα Πολιτική ιδιωτικού απορρήτου. Ορισμένες από τις εν λόγω χώρες ενδέχεται να μην αποτελούν μέρος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ). Θα διαβιβάσουμε τα προσωπικά σας δεδομένα σε χώρες εκτός του ΕΟΧ στο βαθμό που αυτό είναι επιτρεπτό βάσει του Γενικού κανονισμού για την προστασία δεδομένων και υπό τους όρους που αναφέρονται στον εν λόγω Κανονισμό για τη διασφάλιση της προστασίας των δικαιωμάτων σας κατά τον ίδιο τρόπο όπως αυτά θα τύγχαναν προστασίας εντός του ΕΟΧ. Επιπροσθέτως, εάν χρησιμοποιείτε τις υπηρεσίες μας ενώ βρίσκεστε εκτός του ΕΟΧ, τα δεδομένα σας ενδέχεται να μεταβιβαστούν εκτός του ΕΟΧ ώστε να μπορέσουμε να παράσχουμε τις σχετικές υπηρεσίες. Συναινώντας με τους όρους της παρούσας Πολιτικής ιδιωτικού απορρήτου, συναινείτε στη διαβίβαση των προσωπικών σας δεδομένων σε άλλη χώρα, πιθανώς εκτός του ΕΟΧ, για τους ως άνω αναφερόμενους σκοπούς. Κατόπιν αιτήματός σας, θα σας παρασχεθεί μία λίστα των σχετικών χωρών.


Περίοδος διακράτησης

 

Δεν διακρατούμε τα δεδομένα σας για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο από όσο είναι αναγκαίο για τους σκοπούς που περιγράφονται στην παρούσα Πολιτική ιδιωτικού απορρήτου.

 

Πρόσβαση, διόρθωση ή διαγραφή προσωπικών δεδομένων

 

Έχετε το δικαίωμα πρόσβασης στα προσωπικά σας δεδομένα και το δικαίωμα να ζητήσετε να προβούμε σε διόρθωση, διαγραφή ή περιορισμό αυτών. Περαιτέρω, έχετε το δικαίωμα να υπαναχωρήσετε εκ της παραχωρηθείσας συναίνεσης επεξεργασίας των δεδομένων, το δικαίωμα εναντίωσης στην επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων και το δικαίωμα φορητότητας των δεδομένων. Για να ασκήσετε τα δικαιώματα αυτά, μπορείτε να στείλετε μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προς: support@paychimp.co.

 

Περαιτέρω, έχετε το δικαίωμα να υποβάλετε μια καταγγελία σε μια αρμόδια εποπτική αρχή.

Ασφάλεια

 

Τηρούμε το σύνολο των στοιχείων σας ως εμπιστευτικά και θα λαμβάνουμε κάθε εύλογο τεχνικό και οργανωτικό μέτρο για την προστασία των προσωπικών σας δεδομένων. Δυστυχώς, δεν μπορούμε διασφαλίσουμε ότι η διαβίβαση δεδομένων μέσω του Διαδικτύου και των δικτύων κινητής τηλεφωνίας είναι ασφαλής. Επομένως, δεν μπορούμε να εγγυηθούμε την ασφάλεια της εν λόγω διαβίβασης δεδομένων, και αποδέχεστε τους εγγενείς κινδύνους ασφαλείας αναφορικά με τη χρήση του Διαδικτύου και των δικτύων κινητής τηλεφωνίας κατά την αποστολή πληροφοριών.

 

Cookies

 

Για τη βελτίωση της εμπειρίας των χρηστών όταν επισκέπτονται τους ιστότοπούς μας, ενδέχεται να χρησιμοποιήσουμε cookies. Ένα cookie είναι ένα μικρό αρχείο κειμένου το οποίο τοποθετείται στο πρόγραμμα περιήγησης του υπολογιστή, της ταμπλέτας ή του smart phone σας κατά τη διάρκεια της επίσκεψής σας σε κάποιον ιστότοπό μας. Τα cookies μας δίνουν τη δυνατότητα να σας αναγνωρίζουμε στις επόμενες επισκέψεις σας στους ιστότοπούς μας και να παράσχουμε ορισμένα χαρακτηριστικά στοιχεία στον υπολογιστή σας. Δεν αποκτούμε προσωπικά δεδομένα για εσάς από τα cookies,

 

Χρησιμοποιούμε cookies για τους εξής σκοπούς:

 

 • Λειτουργικούς σκοπούς, ειδικά για να διασφαλίσουμε ότι οι ιστότοποί μας λειτουργούν κανονικά, για να θυμόμαστε τις προτιμώμενες ρυθμίσεις σας και για να καταστήσουμε πιο εύρυθμη τη λειτουργία των ιστοτόπων μας καθώς και για τη βελτιστοποίησή τους.
 • Αναλυτικούς σκοπούς, χρησιμοποιούμε το Google Analytics βάσει μιας σύμβασης υπηρεσίας επεξεργασίας δεδομένων με την Google Inc. Χρησιμοποιούμε ρυθμίσεις που διασφαλίζουν ότι πραγματοποιείται επεξεργασία μόνο ανωνυμοποιημένων διευθύνσεων IP (από τις οποίες αποκρύπτεται το τελευταίο byte). Δεν έχουμε παραχωρήσει στην Google άδεια χρήσης των δεδομένων για δικούς της σκοπούς και δεν χρησιμοποιούμε καμία άλλη υπηρεσία της Google σε συνδυασμό με τα cookies του Google Analytics. Αν θέλετε να απενεργοποιήσετε αυτά τα cookies, μπορείτε να το επιτύχετε αυτό μέσω του πρόσθετου εξαίρεσης από το Google Analytics για προγράμματα περιήγησης.

 

 

Μπορείτε να διακόψετε την τοποθέτηση cookies αλλάζοντας τις ρυθμίσεις του προγράμματος περιήγησής σας στο Διαδίκτυο, ώστε να μην αποθηκεύονται πλέον cookies σε αυτό. Επιπλέον μπορείτε επίσης να αφαιρέσετε όλες τις πληροφορίες που είχαν αποθηκευτεί προηγουμένως, αλλάζοντας τις ρυθμίσεις του προγράμματος περιήγησης. Ανατρέξτε στη λειτουργία "Βοήθεια" του προγράμματος περιήγησης. Σας εφιστούμε την προσοχή στο γεγονός ότι ορισμένες από τις ιστοσελίδες των ιστοτόπων μας είναι προσπελάσιμες μόνον εφόσον είναι ενεργοποιημένα τα cookies. Παρακαλείσθε επίσης να έχετε υπόψη ότι η φραγή των cookies μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα να μην σας επιτραπεί η πρόσβαση σε μέρος του περιεχομένου ή σε κάποιες υπηρεσίες μας.


Τροποποιήσεις της Πολιτικής ιδιωτικού απορρήτου

 

Η παρούσα Πολιτική ιδιωτικού απορρήτου ισχύει με ημερομηνία 20 Μαρτίου 2019. Διατηρούμε το δικαίωμα τροποποίησης ή προσαρμογής της παρούσας Πολιτικής ιδιωτικού απορρήτου. Εάν πραγματοποιηθούν σημαντικές αλλαγές στην παρούσα Πολιτική ιδιωτικού απορρήτου, θα δημοσιεύσουμε τις εν λόγω μεταβολές στους ιστότοπούς μας.

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

 

Εάν έχετε ερωτήσεις σχετικά με την παρούσα Πολιτική ιδιωτικού απορρήτου, τα στοιχεία επικοινωνίας μας έχουν ως εξής: Quizwin • IDNA B.V. • Stadhouderskade 85, 1073 AT Amsterdam, The Netherlands ή στείλτε ένα μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση support@paychimp.co.